The International Youth Movement for Human Right Conference Opening Night in Sydney

Sep 08, 2017, 11:16 AM

Đó là thông Ä‘iệp mà các chính khách quốc tế gởi tá»›i Đại Há»™i trẻ Thế giá»›i vì nhân quyền 'Việt Nam Con Đường Nhân Bản' vừa khai mạc tại Sydney vào hôm thứ Năm 7/09/2017(Đó là thông điệp mà các chính khách quốc tế gởi tới Đại Hội trẻ Thế giới vì nhân quyền 'Việt Nam Con Đường Nhân Bản' vừa khai mạc tại Sydney vào hôm thứ Năm 7/09/2017)