Weekend Jukebox (3/9/2017)

Sep 10, 2017, 10:58 AM

Singer Giao Linh comes back after a stroke, Ariana Grande vs Lady Gaga- fame and manners, Beyoncé to sing next 007" movie theme song?  (Danh ca Giao Linh trở lại sau đột quỵ, Ariana Grande và Lady Gaga - danh vị ngôi sao và 2 lối hành xử, Beyoncé là giọng ca cho siêu phẩm tiếp theo của Điệp viên 007"?  )