SBS Sport show (11/9/2017)

Sep 11, 2017, 07:34 AM

Socceroos thất bại trong việc giành vé trá»±c tiếp đến World Cup 2018 và nay bắt đầu chiến dịch giành vé vá»›t, tài năng trẻ Sloane Stephens tạo nên bất ngờ vá»›i ngôi vô địch US Open.  (Socceroos thất bại trong việc giành vé trực tiếp đến World Cup 2018 và nay bắt đầu chiến dịch giành vé vớt, tài năng trẻ Sloane Stephens tạo nên bất ngờ với ngôi vô địch US Open.  )