Myanmar ignores humanitarian truce offered by militant Rohingya

Sep 11, 2017, 09:01 AM

People around the world have taken to the streets to protest the humanitarian crisis unfolding on the Bangladesh-Myanmar border.    (Khắp nơi trên thế giới, người dân đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối khủng hoảng nhân đạo tại biên giới Bangladesh - Myanmar. Có vẻ như chính quyền Myanmar đã từ chối đề nghị ngừng bắn của lực lượng nổi dậy Hồi giáo Rohingya nhằm dành thời gian tiếp nhận cứu trợ cho hàng nghìn người dân đang tháo chạy tại khu vực bạo lực đang hoành hành - bang Rakhine, Myanmar.  )