Chinese Australians have their say on the same-sex marriage postal survey

Sep 11, 2017, 08:56 AM

Days before the same-sex marriage postal survey forms are sent out, pamphlets are being distributed targeting Chinese-Australians.   The material written in Chinese advocates both the 'yes' and 'no' positions.    (Những ngày trước khi cuộc khảo sát qua bưu điện về hôn nhân đồng giới được tiến hành, những tờ bướm tuyên truyền nhắm đến nhóm những công dân Úc gốc Hoa đang được phân phát khắp nơi.   Truyền đơn này viết bằng tiếng Trung đến từ cả 2 phía chống và ủng hộ.  )