Phỏng vấn đặc biệt 3 du học sinh tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới - Việt Nam Con đường Nhân bản

Sep 11, 2017, 09:42 AM

"Các bạn trẻ rất thờ Æ¡ về vấn đề nhân quyền dân chủ cho Việt Nam"("Các bạn trẻ rất thờ ơ về vấn đề nhân quyền dân chủ cho Việt Nam")