The Beauty Show (4) Singer Trúc Linh (Part 2)

Sep 12, 2017, 02:40 AM

Ca sĩ Trúc Linh tâm sÆ°Ì£ cô trên sân khấu vaÌ€ ngoaÌ€i Ä‘Æ¡Ì€i nhau viÌ€ ngoài thì giờ ca hát cô dành hết tất cả thời gian còn lại cho gia đình vaÌ€ chăm sóc cho nhan sắc bản thân. Bí quyết của cô laÌ€ giÌ€?(Ca sĩ Trúc Linh tâm sự cô trên sân khấu và ngoài đời nhau vì ngoài thì giờ ca hát cô dành hết tất cả thời gian còn lại cho gia đình và chăm sóc cho nhan sắc bản thân. Bí quyết của cô là gì?)