New hope for stopping spread of skin cancer

Sep 12, 2017, 08:08 AM

Australian researchers have announced a successful trial for treating melanoma, raising new hope for those suffering from skin cancer.  (Các nhà nghiên cứu Úc loan báo đã thử nghiệm thành công việc chữa trị melanoma, một dạng của bệnh ung thư da và việc nầy mang nhiều hy vọng cho những người hiện đau khổ vì chứng ung thư da.  )