Myanmar Rohingyas 'a textbook example of ethnic cleansing': UN rights chief

Sep 12, 2017, 08:17 AM

The situation in Myanmar is a 'textbook example of ethnic cleansing', the United Nations rights chief said on Monday, as the number of Rohingya Muslims fleeing the country for Bangladesh topped 300,000.(Hơn 300,000 người Rohingya ở Myanmar đã phải trốn sang Bangladesh sau những cuộc tấn công bạo lực của quân đội chính phủ mà Liên Hiệp Quốc cho rằng đây là một minh chứng về nạn diệt chủng.  )