Blame over energy issues rages in parliament

Sep 12, 2017, 08:21 AM

Australia's power-supply crisis has dominated parliamentary debate as the Government tries to persuade the AGL power company to keep open a New South Wales coal-fired station.    (Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Úc đã chế ngự các cuộc tranh luận tại Quốc hội, khi chính phủ tìm cách thuyết phục công ty điện AGL hãy giữ nguyên nhà máy điện chạy bằng than đá ở New South Wales. .)