Irma's aftermath - cost, and future cost?

Sep 12, 2017, 08:20 AM

Residents in the U-S state of Florida are beginning to assess the damage wrought by Hurricane Irma, with millions still without power.    (Cư dân tại tiểu bang Florida ở Hoa kỳ hiện bắt đầu thẩm định những thiệt hại do cơn bão Irma tàn phá, trong lúc hàng triệu ngôi nhà bị mắt điện.  )