New technology shedding light on the past - and the future

Sep 12, 2017, 08:41 AM

New technology is helping palaeontologists dig up some of Australia's ancient secrets. (Công nghệ máy quét laser sẽ giúp các nhà nghiên cứu đào sâu những bí mật cổ xưa của nước Úc, mở ra cánh cửa tri thức về cuộc đại tuyệt chủng các loài sinh vật cổ đại hàng ngàn năm trước.  )