Health is Gold (13/9/2017) Hepatitis C

Sep 13, 2017, 07:17 AM

In today's Health Is Gold series, we invite you to find out about hepatitis C, which is one of the most common conditions in Australia.(Trong tiết mục Sức Khoẻ là Vàng hôm nay, chúng tôi kính mời quí vị tìm hiểu thông tin về bệnh viêm gan C tức hepatitis C, vốn là một trong những chứng bệnh khá phổ biến tại Úc.)