Free legal help for asylum seekers to meet looming 1 Oct deadline

Sep 13, 2017, 08:21 AM

Refugee advocates are again warning of grave consequences for asylum seekers who miss the looming deadline to apply for protection visas.      (Các nhóm ủng hộ người tị nạn một lần nữa cảnh báo những hậu quả đáng tiếc cho những người tầm trú nào không nộp đơn xin visa bảo vệ trước thời hạn chót. )