Cải lương "Tình nghệ sĩ" phục vụ khán giả mộ điệu tại Sydney

Sep 14, 2017, 06:22 AM

Buổi trình diá»…n cải lÆ°Æ¡ng Tình nghệ sÄ© 7 do Há»™i Nghệ sỹ Úc Châu tổ chức nhằm mục đích gây quỹ giúp những nghệ sỹ neo Ä‘Æ¡n, bệnh tật, già yếu tại quê nhà vá»›i vở hát Biển mặn niềm Ä‘au và Sở Vân Cứu Chúa sẽ lên sân khấu ngày 20/10.  (Buổi trình diễn cải lương Tình nghệ sĩ 7 do Hội Nghệ sỹ Úc Châu tổ chức nhằm mục đích gây quỹ giúp những nghệ sỹ neo đơn, bệnh tật, già yếu tại quê nhà với vở hát Biển mặn niềm đau và Sở Vân Cứu Chúa sẽ lên sân khấu ngày 20/10.  )