Olympics' worst-kept secret revealed as next host cities announced

Sep 14, 2017, 08:17 AM

Paris and Los Angeles have been officially named as the sites for the 2024 and 2028 summer Olympic Games.    (Paris và Los Angeles đã được chính thức tuyên bố là hai địa điểm tổ chức Thế vận Hội Olympic mùa hè của năm 2024 và 2028.  )