Media ownership shake-up imminent

Sep 14, 2017, 08:57 AM

The Turnbull Government's controversial media reforms have passed the Senate after reaching a deal with key crossbenchers. The Coalition has agreed to a sixty-million-dollar fund to help smaller operators and an investigation into the influence of global giants Google and Facebook.  (Những cải tổ gây tranh cãi trong ngành truyền thông của chính phủ Turnbull đã được Thượng viện thông qua sau khi đạt được thỏa thuận với những Thượng Nghị sĩ độc lập chủ chốt trong Thượng viện.  )