Seed of Love (163) Are you Okay?

Sep 14, 2017, 08:56 AM

Today is the day of campaign Are you Okay? in Australia. Have you heard about this?(Ngày hôm nay 14/09, ở Úc, là ngày Are you Okay? Bạn có ổn không? Đây là ngày được lập nên nhằm nâng cao nhận thức về tình hình tự tử ngày càng gia tang trong cộng đồng tại Úc. Được sáng lập bởi Gavin Larkin và Janina Nearn vào năm 2009, chiến dịch này ẩn chứa một câu chuyện vô cùng cảm động của người sáng lập Gavin Larkin.  )