Want to be an actor? Join in "Phi and me" audition

Sep 15, 2017, 05:14 AM

Phi is a second generation Vietnamese Australian. Phi appears to be a typical Vietnamese boy, who studies hard to make his mother proud, but deep down inside all Phi ever wanted in life was to be a superstar.  (Diễn viên Diana Nguyen đang tìm kiếm những gương mặt mới trong cộng đồng Úc để tham gia vào dự án "Phi and me" webseries, lấy cảm hứng từ vở hài kịch sân khấu cùng tên. Tham gia buổi "casting" vào ngày 23/9 ở Sydney và 7/10 ở Melbourne.)