Australia Review (16/9/2017)

Sep 15, 2017, 06:45 AM

Tens of thousands of people, including federal Opposition Leader Bill Shorten, deputy Tanya Plibersek and a "rainbow coalition of politics", crowded around Town Hall on Sunday afternoon.(Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại các thành phố lớn để ủng hộ hôn nhân đồng giới, nay thì dân chúng có đến nga5y 7 tháng 11 để bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc khảo sát qua đường bưu điện (Australian Marriage Law Postal Survey). )