IOC chooses Ban Ki-moon to oversee ethics reform

Sep 15, 2017, 08:13 AM

The International Olympic Committee has turned to a former United Nations secretary-general to improve its image after persistent corruption allegations.      (Ủy ban Olympic Quốc tế đã phải nhờ đến ông Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để cứu vãn hình ảnh hoen ố vì tai tiếng không dứt về nạn đút lót hối lộ của tổ chức này.    )