Tough talk from US on Iran while extending some sanctions relief

Sep 15, 2017, 08:13 AM

It's unclear if a 2015 agreement over Iran's nuclear program will be continued, with the United States accusing the country of breaching the deal "in spirit".        (Thỏa thuận hạt nhân với Iran có còn hiêu lực không khi mới đây Mỹ lên án nước này là đã vi phạm "tinh thần' của thảo thuận.     )