North Korea sends another missile across northern Japan

Sep 18, 2017, 07:37 AM

In what is being called a clear message of defiance to its rivals, North Korea has fired a second missile across northern Japan, accomplishing its longest flight distance yet.    (Chính phủ Úc ủng hộ Hoa kỳ sau khi nước nầy cảnh cáo rằng, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, hiện không còn chọn lựa nào nữa, trong việc kềm chế chương trình hỏa tiễn cuả Bắc hàn.  )