'Bureaucracy' holding UN back: Trump

Sep 19, 2017, 09:17 AM

US President Donald Trump has criticised the United Nations for bloated bureaucracy and mismanagement on his first visit to its New York headquarters. Mr Trump, who has been dismissive of the organisation in the past, said he is committed to making it work more effectively.  (Đóng góp đến 40% ngân sách của Liên Hiệp Quốc , Donald Trupm chỉ trích mạnh mẽ LHQ về các chi phí ngày càng tăng vọt mà làm việc kém hiệu quả.Chương trình nghị sự bận rộn của U-N tuần này còn có gì nữa?  )