Donald Trump warns US will 'totally destroy' North Korea if threatened

Sep 20, 2017, 05:02 AM

Donald Trump called the US-Iran deal an "embarrassment" to threatening North Korea with total destruction, there was no confusing the intentions of the plain-speaking U-S President.  (Donald Trump gây choáng váng cho người nghe ông diễn thuyết ngay lần đầu tiên có mặt trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông gọi bản thỏa thuận giữa Mỹ và Iran là một "điều đáng xấu hổ" và đe dọa hủy diệt toàn bộ Bắc Hàn.)