Investigation finds bottled water no safer or healthier than tap water

Sep 20, 2017, 05:18 AM

Australians are being urged to shun bottled water with a new study finding that it is no safer or healthier than water from the tap.  (Người dân Úc đang được thúc giúc nên từ bỏ nước đóng chai sau khi một nghiên cứu mới công bố cho thấy nước đóng chai không hề an toàn hay lành mạnh hơn là nước từ vòi, sử dụng nước đóng chai không những tốn kém mà còn ảnh hưởng đến môi sinh.  )