Your Home (Episode 28) Suburb Profile Maribyrnong

Sep 21, 2017, 02:22 AM

The City of Maribyrnong is a local government area within the metropolitan area of Melbourne, Australia. It comprises the inner western suburbs between 5 and 10 kilometres from the Melbourne city centre.    (Sẽ không quá khi ví von Maribyrnong của miền Tây Melbourne với Hawthorn hay Kew ở khu thượng Đông Melbourne, bởi giá trị của bất động sản tại đây đã chạm đến giá triệu đô và phong cách sống được nhiều người ưa thích.  )