Second Generations (113): Newtown Artist Luke Nguyen - winner of Hidden - A Rookwood Sculpture Walk

Sep 21, 2017, 04:35 AM

Artist Luke Nguyen was recently announced the winner of HIDDEN A Rookwood Sculpture Walk with his extraordinary artwork One Thousand Crane Wishes the first sculpture he has ever exhibited.  (Luke Nguyễn vừa thắng giải thưởng HIDDEN - A Rookwood Sculpture Walk do nghĩa trang lớn nhất Nam Bán cầu Rookwood tổ chức với tác phẩm nghệ thuật One Thousand Crane Wishes. Đây không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là sự nối kết giữa mọi người trong gia đình Luke Nguyễn khi tác phẩm nhận được sự trợ giúp hết mình của ba mẹ Luke. Kim Anh trò chuyện cùng Luke Nguyễn và ba mẹ.  )