The US to accept at least 54 Manus and Nauru detainees

Sep 21, 2017, 05:42 AM

Prime Minister Malcolm Turnbull has welcomed an announcement by the United States that it will accept 54 refugees from Manus Island and Nauru.  (Thủ tướng Malcolm Turnbull hoan nghênh thông báo mới nhất của Hoa Kỳ về việc nước này sẽ chấp nhận 54 người tị nạn từ đảo Manus và Nauru. Nhóm người tị nạn đầu tiên được tái định cư tại Mỹ sẽ được công bố trong những ngày tới.)