Federal Government rejects renews calls for sugar tax to curb obesity

Sep 21, 2017, 08:17 AM

The Prime Minister has rejected renewed calls for a 20 per cent tax on sugary drinks - as more than 30 leading health groups join forces to combat obesity.    (Thủ tướng Malcolm Turnbull bác bỏ những lời kêu gọi nên đặt ra loại thuế 20 phần trăm lên các thức uống có chất đường, trong lúc có hơn 30 nhóm vận động về các vấn đề y tế hàng đầu tại Úc. )