Scores killed after powerful earthquake rocks Mexico City

Sep 21, 2017, 08:13 AM

More than 100 people are dead and dozens feared trapped after a 7.1-magnitude earthquake hit central Mexico.  

  The disaster has left the area in ruins and rescue workers are scrambling to save those trapped beneath the rubble.  (Động đất mạnh 7,1 độ Richter, hơn 230 người chết và hàng chục người bị chôn vùi. Mexico City bị tàn phá tan hoang, các nhân viên cứu cấp đang điên cuồng đào bới tìm người sống sót.  )