Seed of Love (164) How to become a foster carer

Sep 21, 2017, 09:01 AM

Foster Carer might somehow unfamiliar with Vietnamese community in Australia yet. But now, once the number of children who can't continue to live with their biological families has been increasing, especially the number 13% in total whom coming from non-English speaking backgrounds. (Thuật ngữ Foster Carer - Bố mẹ nuôi tạm thời hoặc Người chăm sóc ngoài gia đình có lẽ không quá quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Úc. Nhưng giờ đây, khi số lượng các trẻ em không thể sống chung với gia đình ruột của mình vì nhiều lý do đang tăng lên, đặc biệt 13% tổng số trẻ em cần chăm sóc ngoài gia đình có nguồn gốc từ những nước không nói tiếng Anh trong đó có tiếng Việt, thì tin rằng đã đến lúc cộng đồng người Việt cần phải có sự quan tâm nhất định đến công việc foster carer - một công việc đòi hỏi rất nhiều tình thương và kiên nhẫn nhưng cũng sẽ trả lại cho quý vị những trải nghiệm khó quên trong đời.  )