Kim slams Trump's new sanctions on North Korea's trading partners

Sep 22, 2017, 07:49 AM

President Donald Trump has announced new sanctions against companies that trade with North Korea.    (Bắc Hàn đã có đáp trả sẽ cho thử nghiệm bom khinh khí sau khi Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mở rộng lệnh trừng lên quốc gia này.  )