The Beauty Beauty Show (6) Pregnancy (Part 2)

Sep 25, 2017, 07:56 AM

Are you worried the hormonal changes in your body may play havoc on your beauty? Well, these changes are natural. Every woman has a different hormonal cycle and so is their pregnancy.(Nhiều phụ nữ mang thai luôn cảm thấy lo lắng trong việc làm đẹp. Những băn khoăn như sauna, massage, nhuộm tóc có ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé trong bụng không khiến các mẹ chỉ muốn buông xuôi với vẻ ngoài đang dần xuống sắc của mình.  )