Merkel wins fourth term, but nationalists in strong showing

Sep 25, 2017, 07:52 AM

Chancellor Angela Merkel has claimed victory in Germany's national elections.      (Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cho biết đã chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc tại nước nầy.  )