Winter Olympic hopefuls endure pre-Sochi boot camp

Sep 25, 2017, 08:44 AM

Many of Australia's Winter Olympians have just finished a gruelling two-and-a-half week camp at the Australian Institute of Sport as they look to end the gold drought from the Sochi Games.
 (Nhiều vận động viên chuẩn bị tranh tài ở Thế vận hội mùa đông 2018 vừa mới kết thúc một đợt tập huấn 2 tuần rưỡi mệt nhừ tại Viện Thể Thao Úc Châu nhằm mong mỏi chấm dứt tình trạng không đoạt được một huy chương vàng nào từ đợt Thế vận hội mùa đông Sochi trước o Nga.  )