NSW Police and international students play beach football in Sydney - Cảnh sát NSW và sinh viên quốc tế trong trận đấu bóng tròn trên bãi biển Coogee ở Sydney

Sep 26, 2017, 07:36 AM

Hundreds of students and police officers have joined forces at Coogee Beach... for a game of soccer. - Hàng trăm sinh viên và cảnh sát đã tham gia trong một trận đấu bóng tròn hữu nghị trên bãi biển Coogee ở Sydney.