High turnout for Kurdish vote despite international pressure - Người Kurd ở Iraq ăn mừng sau khi bỏ phiếu đòi độc lập

Sep 26, 2017, 07:45 AM

Iraqi Kurds have cast their votes in a historic referendum in what they see as a major step towards a long-cherished dream of statehood. But amid widespread international concern, Iraq's prime minister has denounced the move as unconstitutional. - Người Kurd ở Iraq đã đi bỏ phiếu đòi độc lập trong lúc cộng đồng quốc tế lo ngại sẽ gây ra bất ổn ở Trung Đông, đồng thời Iraq cũng tuyên bố không chấp thuận cuộc trưng cầu dân ý này vì đã trái với hiến pháp.