International students urged to complain if exploited at work - Ombudsman kêu gọi sinh viên quốc tế lên tiếng tố cáo nếu bị bóc lột

Sep 26, 2017, 08:07 AM

International students in Australia are being urged to come forward if they feel they're being exploited in the workplace. The Fair Work Ombudsman has launched a new, nationwide strategy aimed at ensuring that they're aware of their rights. - Fair Work Ombudsman kêu gọi sinh viên quốc tế mạnh dạn lên tiếng tố cáo những sai phạm, trong bối cảnh số sinh viên bị bóc lột nghiêm trọng ngày càng nhiều và không dám khiếu nại vì lo bị trục xuất.