20 years old student arrested and questioned for planning to teach national legislation to the disadvantaged youth - Sinh viên lê Minh Sơn và ba ngày thẩm vấn vì dự định phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên nông th6n

Sep 27, 2017, 09:11 AM

Sinh viên Lê Minh Sơn thuộc trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM bị nhà trường gọi lên văn phòng bàn chuyện lớp học thực ra để đẩy cậu vào tay an ninh. Cậu bị bắt đi thẩm vấn ba ngày vì dự định giúp dạy kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên nông thôn. Kể về ba ngày bị bắt thẩm vấn ở Công an Thành phố, cậu sinh viên gày gò 20 tuổi này nói "Em sợ nhưng em thấy những việc mình cần làm thì vẫn phải làm." - Sinh viên Lê Minh Sơn thuộc trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM bị nhà trường gọi lên văn phòng bàn chuyện lớp học thực ra để đẩy cậu vào tay an ninh. Cậu bị bắt đi thẩm vấn ba ngày vì dự định giúp dạy kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên nông thôn. Kể về ba ngày bị bắt thẩm vấn ở Công an Thành phố, cậu sinh viên gày gò 20 tuổi này nói "Em sợ nhưng em thấy những việc mình cần làm thì vẫn phải làm."