Second Generations (114): Doctor Van Tung Bui with the charity Cambodia Vision - Thế hệ thứ Hai (Bài 114) : Bác sĩ Bùi Văn Tùng giúp phục hồi thị lực cho những người kém may mắn

Sep 28, 2017, 04:00 AM

The Vietnamese-born Australian anaesthetist Van Tung Bui is one of a handful of volunteers who travel to remote regions throughout Cambodia each year with the charity Cambodia Vision, helping restore sight to those who have become blind from cataracts. - Bác sĩ Bùi Văn Tùng là một trong nhiều tình nguyện viên đi đến những khu vực hẻo lánh của Campuchia mỗi năm với tổ chức từ thiện Cambodia Vision, để giúp khôi phục thị lực cho những người bị đục thủy tinh thể.