First refugees from Manus head for United States - Nhóm người tị nạn đầu tiên trên đảo Manus đi tái định cư tại Hoa Kỳ

Sep 28, 2017, 06:51 AM

A four-year wait is over for the first of the refugees leaving Papua New Guinea's Manus Island and the island of Nauru. A small group is on its way to the United States as part of the one-off deal struck between then US president Barack Obama and Prime Minister Malcolm Turnbull in late 2016. - Bốn năm dài chờ đợi đã kết thúc cho người tị nạn đảo Manus của Papua New Guinea và đảo Nauru khi một nhóm nhỏ những người trong số họ đang trên đường đến Hoa Kỳ. Đây là những người đầu tiên được đi định cư đến Hoa kỳ như la một phần của thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Malcolm Turnbull về người tị nạn vào cuối năm 2016.