Nguyen Viet Dung re-arressted - Cựu TNLT Nguyễn Viết Dũng bị bắt lần 2

Sep 28, 2017, 06:51 AM

Nguyễn Viết Dũng bị bắt khi đang đi ăn với bạn ở quê nhà anh ở Quỳnh Lưu Nghệ An, và những người bắt Dũng đã vội vã đến mức khi bị bạn bè cùng đi với Dũng chống cự thì họ đã vội vã bỏ đi để lại một xe máy không gắn biển số và những thứ linh tinh trong cốp xe trong đó còng số 8 và cả bao sao su. - Nguyễn Viết Dũng bị bắt khi đang đi ăn với bạn ở quê nhà anh ở Quỳnh Lưu Nghệ An, và những người bắt Dũng đã vội vã đến mức khi bị bạn bè cùng đi với Dũng chống cự thì họ đã vội vã bỏ đi để lại một xe máy không gắn biển số và những thứ linh tinh trong cốp xe trong đó còng số 8 và cả bao sao su.