Australia's first convicted war criminal sentenced to 15 years' jail - Tội nhân chiến tranh đầu tiên người Úc bị 15 năm tù

Sep 28, 2017, 07:45 AM

A former Serbian paramilitary commander extradited to Croatia from Australia has been sentenced to 15 years behind bars for war crimes committed in the 1990s. - Một cựu tư lệnh của lực lượng bán quân sự Serbia đã bị dẫn độ từ Úc để ra trước tòa xét xử về các tội án chiến tranh hồi thập niên 1990, đã bị kết án 15 năm tù.