Serious violations of religion continue in Vietnam - Vi phạm nghiêm trọng về tôn giáo vẫn tiếp diễn ở Việt nam

Sep 28, 2017, 07:52 AM

The USCIRF on Sept. 27 released a new report on religious freedom and religious freedom in the ASEAN countries, the Association of Southeast Asian Nations- ASEAN. . - Ủy hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn giáo Quốc tế- USCIRF vào ngày 27 tháng 9 công bố phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á- ASEAN.