Bolero Songs (24)

Sep 29, 2017, 12:42 AM

Chiến tranh không chỉ chia cắt tính bằng thời gian với Bảy Ngàn Đêm của Trầm Tử Thiên mà chiến tranh còn mang trong nó nhiều gương mặt người với những câu hỏi không lời giải đáp. Và Để trả lời cho câu hỏi (Trúc Phương) về chiến tranh có khi những người nghệ sĩ Việt tài hoa phải đi qua kiếp khổ nạn của mình...