Vietnamese aged care centre opens in Cairnlea - Khai trương trung tâm săn sóc người Việt cao niên thứ nhì ở Melbourne

Sep 29, 2017, 05:12 AM

The Hon Ken Wyatt AM, MP, Minister for Aged Care, Minister for Indigenous Health has unveiled inauguration plague at the Mekong Cairnlea Aged Care Centre. - Trung tâm Săn sóc Người Việt Cao Niên Mekong Cairnlea vừa mới được Tổng trưởng Cao niên Liên bang, Ken Wyatt AM, chính thức khánh thành và đã bắt đầu thu nhận cư trú viên.