Australia Review (30/9/2017) - Nước Úc trong tuần (30/9/2017)

Sep 29, 2017, 08:13 AM

Former prime minister Tony Abbott's daughter has released a video distancing herself from her father's views on same-sex marriage and urging a "yes" vote in the postal survey. - Cuộc vận động chống và ủng hộ hôn nhân đồng giới vẫn đang sôi nổi; Phe đối lập chỉ trích chính phủ không công bằng khi chỉ nhắm vô 2 người trong số 7 dân biểu đang có vấn đề về song tịch; và thống kê mới nhất cho thấy tử vong ở Úc do lạm dụng thuốc có toa bác sĩ đã lên cao nhất trong 20 năm qua.