Madubi-Series 7, Episode 4

Sep 29, 2017, 09:30 AM

Wannan makon a cikin shirin Madubi, Hudu na garin Kingari a matsayin researcher. Ko yaya rayuwa ta kasanche a garin Kingari bayan tashin hankalin da aka samu a garin? Ku kasance da mu ku ji yadda ta kaya.