Study in Australia (160) VDS Gala 2017 SEN - Du học ở Úc (160) VDS NSW Gala 2017 Thú vị với SEN

Oct 02, 2017, 04:31 AM

VDS NSW's Gala 2017 SEN and stories in the making, behind the scence. - Những câu chuyện rộn ràng, những ý tưởng bay bổng và sáng tạo của Hội Du học sinh Việt Nam ở NSW khi tập luyện, chuẩn bị cho nhạc kịch SEN – chương trình VDS Gala 2017 năm nay.